Alba Coma Robert

Gerente Cartaes Tàrrega (Lérida)