Guillem Castells

Economista de la Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal Departament de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya