Adilton Rubens Gonçalves

Militante MTC (Catu-BA) Brasil