Llum Mascaray Olivera

Militante de la HOAC de Barcelona-Sant Feliu